รีวิวก่อสร้างบ้านโมเดิร์นชั้นเดียวยกพื้น MD13 จ.ยะลา

แบบบ้านโมเดิร์นชั้นเดียวยกพื้น

MD13 หลังนี้พิ่งได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และกำลังอยู่ในช่้วงการปรับภูมิทัศน์ภาพรวมของบ้านหลังนี้มีการดัดแปลงต่อเติมพื้นที่ใต้ถุนให้เป็นพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเพิ่มเติมและจุดเด่นของบ้านหลังนี้ก็อยู่ที่การนำไม้มาเป็นวัสดุหลักในส่วนพื้นผิวของบ้านทั้งหลัง ซึ่งทำให้ตัวบ้านมีความโดดเด่นและน่าอยู่อาศํยมากขึนครับ โดยในอัลบั้มนี้ทางเจ้าของบ้านได้ถ่ายภาพมาในหลากหลายส่วนของตัวบ้าน ซึ่งทำให้เห็นภาพภายในส่วนต่างๆ ของบ้าน MD13 ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นครับ

แบบบ้านสไตล์อื่นๆ

© 2018 Banpatan Moderate Co.,Ltd. All Rights Reserved. สววนลิขสิทธิ์ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต Designed By Banpatan