แบบโรงจอดรถสไตล์โมเดิร์น แจกฟรี

แบบโรงจอดรถสไตล์โมเดิร์นแจกฟรี สำหรับท่านที่กำลังก่อสร้างบ้านในสไตล์โมเดิร์น แต่ยังหาแบบโรงจอดรถไม่ได้ ซึ่งแบบแจกฟรีนี้ เป็นโรงจอดรถุโครงสร้างเหล็ก และมุงหลังคาด้วย Metal Sheet ออกแบบให้สามารถจอดรถได้ 2 คัน มีลักษณะ ตำแหน่งเสาอยู่กลาง ทำให้หักเลี้ยวเข้าที่แคบได้อย่างสะดวกมากกว่าโรงจอดรถทั่วไป โหลดไฟล์แบบโรงจอดรถ

แบบโรงจอดรถโมเดิร์น

การก่อสร้างจริงแบบโรงรถสไตล์โมเดิร์น

 

 

 

แบบบ้านสไตล์อื่นๆ

© 2018 Banpatan Moderate Co.,Ltd. All Rights Reserved. สววนลิขสิทธิ์ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต Designed By Banpatan