จุดเด่นจุดด้อยของแบบบ้านแต่ละประเภท

จุดเด่นจุดด้อยของบ้านแต่ละประเภท

หลายคนอาจเคยสงสัยเรื่องประเภทของแบบบ้าน ที่ถูกจัดหมวดหมู่ตามลักษณะทางกายภาพ ว่ามีกี่ประเภทซึ่งโดยทัวไปที่จะพบกันก็จะประกอบไปด้วย แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านชั้นครึ่ง แบบบ้านสามชั้น (อาจมี แบบบ้าน 4 ชั้น แต่พบเห็นได้น้อยมาก)  สำหรับแบบบ้านชั้นเดียวก็จะเป็นบ้านที่มีลักษณะทางกายภาพในด้านความสูงที่จะมีระยะต่ำที่สุดในบรรดาบ้านทุกประเภทนั้นคือหากเป็นบ้านที่ไม่ได้เป็นลักษณะยกพื้น ความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ  (รวมหลังคา)  ซึ่งจุดเด่นของแบบบ้านชั้นเดียวนั้นก็คือการที่มีพื้นที่ภายในบ้านทั้งหมดอยู่ในระนาบเดียวกันทั้งหมดจะให้ความสะดวกในด้านการอยู่อาศัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามจุดด้อยของบ้านประเภทนี้ก็น่าจะอยู่ที่ความต้องการพื้นที่ดินที่มากกว่าบ้านลักษณะอื่นๆ นอกจากนั้นหากเปรียบเทียบในขนาดพื้นที่เดียวกัน อาจมีราคาก่อสร้างสูงกว่าบ้านประเภทอื่นอันเนื่องมาจากจำนวนของเสาและฐานรากที่มา่กขึ้นตาม โดยเฉพาะบ้านที่ต้องอาศัยเสาเข็ม 

      จากประเด็นจุดด้อยของบ้านชั้นเดียวที่ได้กล่าวมานั้น จึงมีแบบบ้านสองชั้นเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหา การปลูกบ้านบนที่ดินซึ่งค่อนข้างมีขนาดเล็ก แต่ต้องการพื้นที่อยู่อาศัยที่มากขึ้น โดยบ้านสองชั้นนั้นหากมองในทางกายภาพก็จะหมายถึงบ้านที่มีพื้นที่อยู่อาศัยด้านบนและด้านลล่างและเชื่อมต่อด้วยบันไดบ้านและพื้นที่ทั้งสองชั้นจะมีอัตราส่วนที่เท่าๆกัน ซึ่งข้อได้เปรียบของบ้านลักษณะนี้ก็จะเหมาะสำหรับเจ้าของบ้านที่มีพื้นที่ดินไม่มาก  อย่างไรก็ตามการก่อสร้างบ้านสองชั้นนั้นก็ต้องอาศัยทักษะฝีมือในการก่อสร้างมากกว่าบ้านชั้นเดียว เนื่องจากมีระยะความสูงของเสาที่มากกว่า และมีการออกกแบบคานมากถึง 2 ชั้น เพื่อรับน้ำหนักพื้น นอกจากนั้นจุดเด่นที่ตามมาของการก่อสร้างบ้านสองชั้นนั้นคือพื้นที่อยู่อาศัยชั้นล่างจะค่อนข้างเย็นสบายกว่าชั้นบน อันเนื่องมาจากการที่มีส่วนของชั้นบนเป็นพื้นที่ในการ ป้องกันความร้อน ที่จะลงมาสู่ชั้นล่างนั้นเอง 

      แบบบ้านอีกประเภทที่ค่อนข้างมีความสับสนอยู่มากในบรรดา กลุ่มผู้ที่กำลังเริ่มมองหาแบบบ้านเพื่อการก่อสร้างบ้าน นั้นคือแบบบ้านที่เรียกว่า บ้านชั้นครึ่ง  ณ ที่นี้ก่อนที่จะให้นิยามความหมายกับผู้อ่าน ก็ขอย้อนไปถึง ความหมายของบ้านชั้นเดียว และบ้านสองชั้นก่อน นั่นคือ

  •  บ้านชั้นเดียว  =  บ้านที่มีลักษณะทางกายภาพทางแนวระนาบ เพียงระดับเดียวทั้งหลัง
  • บ้านสองชั้น   = บ้านที่มีพื้นที่ต่างระดับในแนวดิ่ง 2 ระดับ ทั้งชั้นบนและชั้นล่าง โดยพื้นที่ ชั้นบนและชั้นล่างมีอัตราส่วนเท่าๆกัน

และที่เป็นที่สับสนกันมากนั้นคือบ้านชั้นครึ่ง แล้วบ้านชั้นครึ่งคืออะไร

  • บ้านชั้นครึ่ง คืออะไร? 

      = บ้านชั้นครึ่ง จริงๆแล้สคือบ้านสองชั้น  ซึ่งพื้นที่ชั้นบนมีอัตราส่วนประมาณ ครึ่งนึงของพื้นที่ชั้นล่าง (ปล. คำว่าบ้านชั้นครึ่งเป็นช่ือที่ถูกเรียกเพื่อให้เแตกต่างจากบ้านสองชั้น แต่ในทางกฏหมายการก่อสร้างอาคารนั้น  ถูกกำหนดเป็นบ้านสองชั้น  ดูตัวอย่างบ้านชั้นครึ่งที่ www.planmodernhome.com )

 

 ตามคำนิยามที่กล่าวมานั้น ผู้อ่านคงจะร้องอ๋อกันแล้วนะครับว่าเหตุใดจึงเรียกว่าบ้านชั้นครึ่ง และบ้านชั้นครึ่งมีลักษณะเป็นอย่างไร แล้วทำไมถึงต้องออกแบบบ้านเป็นแบบบ้านชั้นครึ่งหละ มีจุดเด่นและจุดด้อยอย่างไรบ้าง อันนี้จะอธิบายให้ทราบกันนะครับ  ในด้านจุดเด่นของบ้านชั้นครึ่งนั้น ประเด็นแรกเลยก็คือ แก้ปัญหาเจ้าของบ้านที่มี ที่ดินจำกัด  และมีงบประมาณจำกัด   ในประเด็นนีั้หากย้อนไปดูลักษณะของบ้านสองชั้น เราจะเห็นว่าหากเป็นบ้านสองชั้น การก่อสร้างทั้งชั้นบนและชั้นล่างจะมีขนาดพื้นที่เท่ากัน  นั้นก็หมายถึงงบประมาณที่ต้องเพิ่มมากขึ้นตาม และอาจมีขนาดพื้นที่ใช้สอบมากเกินความจำเป็น เมื่อเทียบกับจำนวนสมาชิก  ดังนั้นแบบบ้านชั้นครึ่งซึ่งพื้นที่ใช้บนมีประมาณครึ่งนึงของชั้นล่างก็จะตอบโจทย์และแก้ปัญหานี้ได้ครับ  กล่าวคือท่านจะมีบ้านที่สามารถปลูกสร้างในพื้นที่ดินจำกัด  พอเหมาะกับจำนวนสมาชิก รวมทั้งงบประมาณของท่านได้ 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นคงจะช่วยให้คลายสงสัยในเรื่องประเภทแบบบ้าน และช่วยให้ท่านสามารถเลือกแบบบ้านได้ตรงกับความต้องการและงบประมาณของ่ท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับ     

แบบบ้านสไตล์อื่นๆ

© 2018 Banpatan Moderate Co.,Ltd. All Rights Reserved. สววนลิขสิทธิ์ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต Designed By Banpatan