hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แบบบ้านโมเดิร์นสองชั้น MD21 สไตล์บ้านพักตากอากาศประหยัดพลังงาน

แบบบ้านโมเดิร์นสองชั้นสไตล์บ้านตากอากาศ MD21

แบบบ้านโมเดิร์นสองชั้น

แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น MD21 เป็นแบบบ้านที่ออกแบบให้เป็นบ้านพักอาศัยแบบบ้านตากอากาศ นั่นคือเน้นการถ่ายเทอากาศภายในบ้าน เน้นการมนุนเวียน และระบายอากาศ ด้วยวิธีธรรมชาติโดยอาศัยการพัดผ่านของลมเข้าสู่ตัวอาคาร (Passive Ventilation) ด้วยระบบอุโมงค์ลม ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงงาน ลดความร้อน และลดความชื่นภายในบ้าน ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจ ได้อย่างดีเยี่ยม  นอกจากนั้นยังเป็นแบบบ้านเผื่ออนาคต นั่นคือสามารถเต่อเติมพื้นที่ใช้สอยของบ้านได้อย่างสะดวก นอกจากนั้นยังออกแบบให้มีช่องสำหรับติดตั้ง ลิฟท์บ้านไว้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานประจำบ้านในอีกไม่กี่ปี ดังนั้นจึงเป็นแบบบ้านอีกหลังที่คุ้มค่ากับการปลูกสร้างและอยู่อาศัยในระยะยาวเป็นอย่างมาก

 

แบบบ้านโมเดิร์นสองชั้น MD21 เป็นแบบบ้านสองชั้นที่ถูกออกแบบให้เป็นบ้านสไตล์บ้านตากอากาศ เน้นการไหลเวียนอากาศภายในตัวบ้านโดยอาศัยลมจากธรรมชาติช่วยสร้างความเย็นสบายและลดความชื้นภายในห้องต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะห้องนอนซึ่งมี ช่องระบายอากาศทุกด้านของผนัง  

ลักษณะเด่นโดยทั่วไปของแบบบ้านโมเดิร์นสองชั้นสไตล์บ้านตากอากาศ MD21
- ออกแบบโดยคำนึงถึงการถ่ายเทอากาศภายในบ้าน ได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะในส่วนของห้องนอน สามารถใส่หน้าต่างเพื่อถ่ายเทอากาศ -3-4 ด้านของผนังห้อง จึงสามารถป้องกันความชื่นซึ่งเป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจต่างๆได้เป็นอย่างดี
- มีการออกแบบเฉลียงหน้าบ้านที่กว้างขวางในส่วนชั้นล่างของบ้านเพื่อนั่่งพักผ่อนหรือทำกิจกรรมในครอบครัว และเป็นพื้นที่เตรียมต่อเติมในอนาคตหากสมาชิกเพิ่มมากขี้น
- ออกแบบให้เจ้าของบ้านสามารถนำไปปรับเปลี่ยนส่วนพื้นที่ต่างๆ หรือต่อเติมส่วนต่างๆ ได้เองอย่างหลากหลาย เช่นการเพิ่มห้องนอน เพิ่มห้องน้ำ ในส่วนเฉลียงบ้าน

- ออกแบบให้ยกพื้นจากระดับผิวดิน 1.2 เมตร เพื่อป้องกันความชื้น และแมลงที่จะทำลายตัวบ้านและช่วยยืดอายุของตัวบ้านให้ยาวนานยิ่งขึ้น รวมทั้งใช้เป็นพื้นที่เก็บของได้
- รองรับสมาชิกภายในเบ้านซึ่งเป็นผู้สูงอายุ โดยมีทางล้อเข็นขึ้นบนตัวบ้าน (Wheel Chair) และออกแบบให้มีช่องติดตั้งลิฟต์บ้าน ซึ่งใช้ในการนำผู้สูงอายุขึ้นชั้นสอง ซึ่งลิฟท์บ้านจะเป็นอุปกรณ์ติกตั้งพื้นฐานที่จะมีในอนาคตในยุตแห่งสังคมผู้สูงอายุ
- เป็นแบบบ้านที่คุ้มค่ากับการลงทุนก่อสร้าง สามารถรองรับสมาชิกที่มีหลายช่วงอายุ และมีจำนวนค่อนข้างมาก
- เป็นแบบบ้านประหยัดพลังงานเน้นการไหลเวียนอากาศภายในบ้านเพื่อให้ความเย็น ลดการใช้พลังงงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าทำความเย็น
- ออกแบบโครงสร้างพิเศษให้เป็นแบบบ้านป้องกันแผ่นดินไหว 

รหัสแบบบ้าน : MD21
ขนาดตัวบ้านโดยประมาณ : กว้าง 13 เมตร ลึก 8 เมตร
พื้นที่ใช้สอย : พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 208 ตร.ม (พื้นที่ภายในบ้าน 164 ตร.ม พื้นที่เฉียงโล่งภายนอก 44 ตร.ม )

จำนวนห้อง : 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ (สามารถปรับเพิ่มห้องนอน ห้องน้ำ ได้ตามจำนวนสมาชิก)

งบประมาณก่อสร้าง : เริ่มต้นประมาณ 1.9 ล้านบาท (พื้นที่ปิดในบ้านตารางเมตรละ 10,000 บาท และพื้นที่เปิดโล่ง ตารางเมตรละ 5,000 บาท) ทัง้นี้ ขึ้่นอยู่กับการเลือกใช้เกรดวัสดุก่อสร้าง จังหวัดที่สร้าง และกำไรที่ผ้รับเหมาคิด
ราคาแบบบ้าน : 5,000 บาท (คลิ๊กดูวิธีการสั่งซื้อ)  ปล.ทางเราไมไ่ด้รับสร้างบ้าน แต่จะมีฐานข้อมูลผู้รับเหมาทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เมื่อท่านซื้อแบบจากเราไป

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่โล่งส่วนใต้ถุน ใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนตากอากาศภายนอก หรือเตรียมต่อเติมเป็นห้องต่างๆในอนาคต

 

ผังห้องชั้นล่างมีพื้นที่เปิดโล่ง ประมาณร้อยละ 25 เพื่อใช้เป็นส่วนพักผ่อนตากอากาศภายนอก และสามาาถต่อเติมเป็นพื้นที่ใช้สอย เพื่อรองรับกับจำนวนสามาชิกที่มากขึ้นในอนาคตได้ (สามมารถก่อผนังเป็นห้องนอน ห้องน้ำ หรือห้องซักรีด ได้ในส่วนพื้นที่โล่งนี้) ส่วนทางขึ้นบ้านออกแบบให้มีทางล้อเข็นหรือ Wheel chair สำหรับผู้สูงอายุ นอกจากนั้นภายในตัวบ้านมีการออกแบบพื้นที่ติดตั้งลิฟท์ ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ประจำบ้านในอนาคตเพื่อช่วยสำหรับผู้สูงอายุที่จะขึ้นไปยังห้องนอนชั้นบนอีกด้วย

 

 แบบบ้านMD21 ออกแบบส่วนพื้นที่จะติดตั้ง ลิฟท์บ้าน อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในบ้านซึ่งจะมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอนาคตอย่างแน่นอน โดยเฉพาะสังคมแห่งผู้สูงอายุที่จะใกล้เข้ามานี้ (ดังเช่น ประตูไฟฟ้า หรือสิ่งอำนวจความสะดวกในบ้านต่างๆ)

 

ผังห้องชั้นสอง มีจำนวนห้อง 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ โดยอาจดัดแปลงเป็น 4 ห้องนอนได้โดยการปรับพื้นที่ห้องทำงานเป็นห้องนอน 4

 

อุโมงค์ลม จะทำหน้าที่นำลม เพื่อสร้างการระบายอากาศไปยังทุกห้องของบ้านทำให้ เกิดความเย็นและลดความชื่นภายในบ้านได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

หมายเหตุ : การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เตียง ต่างๆนั้นเป็นเพียงตัวอย่าง ท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
รวมถึงตำแหน่งประตู หน้าต่าง ท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม ลักษณะ ของที่ดิน ทิศทางลม

 

 ดูภาพรายละเอียดแบบบ้าน MD21 ทั้งหมดในขนาดใหญ่คลิ๊กที่นี่

 

แบบบ้านประเภทอื่น

แบบบ้านทรงไทยประยุกต์

แบบบ้านอิงลิชคันทรี่

 

แบบบ้านชั้นเดียว

 

แบบบ้านป่าตาล

 

 

 

          เพิ่มเพื่อน

     Line id : @banpatan

(ใส่ตัว @ หน้า banpatan ด้วย)


 

website hosting main area bottom

Powered by . Design by: download joomla skin  Valid XHTML and CSS.

บริษัทบ้านป่าตาลโมเดอเรทจำกัด)
90/2 ม.4 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
Email : banpatan2006@gmail.com  Line id: @banpatan